ADVOCATUS
Brez nadzora 

Naročnik: Advocatus d. o. o.

Projekt: Oblikovanje wrap embalaže za zimsko kolekcijo piva.